Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Krakowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-05 00:00
Cena wywoławcza: 10 575,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1556/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Prosta
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

5 grudnia 2016 r. o godz. 11:15

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali D-33 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1.    lokalu numer 10 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Krakowie przy ul. Prostej 22, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00479562/0; lokal o pow. 53,82 m2 z komórką o pow. 4,40 m2.

2.    udziału w 2/6 części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00456660/0; miejsce postojowe o pow. 13,64 m2.

 

1. Nieruchomość nr 1 została oszacowana na kwotę: 279 600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 209 700,00 zł.

2. Udział w 2/6 części nieruchomości nr 2 został oszacowany na kwotę 14 100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 10 575,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania czyli kwotę, tj. odpowiednio 27 960,00 zł, 1 410,00 zł. na rachunek bankowy komornika

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 12:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Cystersów 14/21, www.komornikwkrakowie.pl.