Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Krakowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:20
Cena wywoławcza: 262 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1239/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zagrody
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:20

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali D-23 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Krakowie przy ul. Zagrody 18, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze KR1P/00371229/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 350 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 262 500,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania czyli kwotę, tj. 35 000,00 zł na rachunek bankowy komornika:

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 11:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Cystersów 14/21, www.komornikwkrakowie.pl.