Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 92,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 10:00
Cena wywoławcza: 136 213,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1236/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sportowa
Miasto: Krośnice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR WR1M/00023241/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 383 16 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 12, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 253/1000 w nieruchomości wspólnej oznaczonej KW nr WR1M/00023237/9 (dz. nr 508/43), którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, położony na I piętrze budynku wielorodzinnego, pochodzącego z lat przedwojennych. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o pow. użytkowej 92,90 m2, do lokalu przynależy piwnica 7 o pow. 14,40 m2. W księdze wieczystej powierzchnia jest wpisana łącznie dla lokalu i piwnicy i wynosi 107,30 m2. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną oraz alarmową (bez czujek), ogrzewanie centralne etażowe; dostęp do balkonu. Wg ewidencji gruntów i budynków działka nr 508/43 to tereny mieszkaniowe – B o pow. 0,1298 ha, położonej: ul. Sportowa 5/4, 56-320 Krośnice, dla której: Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00023241/0.

 

Suma oszacowania wynosi 181 618,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 136 213,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 161,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt KM 1236/12): PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (71) 384 03 99