Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Roman Kopaniarz

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Olsztyn

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 13:15
Cena wywoławcza: 88 667,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1155/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Dworcowa
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz tel. (89) 527 54 89 ogłasza, że dnia

7 grudnia 2016 r. o godz. 13:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr  324, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej  do: (…), położonej: 10-900 Olsztyn, ul. Dworcowa 46/29, dla której  Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00115264/0 wraz z udziałem 8/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Powierzchnia lokalu wynosi 32,30 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,9 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 133 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 300,00 zł w gotówce lub na konto komornika: BGK O. w Olsztynie 94 1130  1189 0025 0114 2520 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.