Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Mateusz Kowalski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 70,33 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-05 14:00
Cena wywoławcza: 73 125,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 4894/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Pogodna
Miasto: Stargard
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ   LICYTACJI  UDZIAŁU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

5 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

sala nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 niewydzielonej części ograniczonego prawa rzeczowego położonego w Stargardzie, ul. Pogodna 36/44 wpisanego w  rejestrze  lokali  własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ1T/00100873/4, należącego do (…).

 

Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości  1/2 niewydzielonej części własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego na XI piętrze, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 70,33 m2.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 97 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  9 750,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika

BGŻ BNP Paribas SA Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 4894/14).

 

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji  podlega opodatkowaniem  podatkiem od czynności  cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).

 

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl