Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Rafał Cak Kancelaria Komornicza w Kielcach

ogłasza licytację na Lokal niemieszkalny w Kielcach o pow. 156,93 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 15:00
Cena wywoławcza: 587 789,56
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 566/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Podklasztorna
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Rafał Cak Kancelaria Komornicza w Kielcach na  podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. zawiadamia, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r.  o godz. 15:00

 

w sali nr IV Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, 25-312 Kielce odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 156,93 m2 (słownie: metra kwadratowego), położonej w Kielcach przy ul. Podklasztorna 103A/2, woj. świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Kielce, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KI1L/00124900/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach wraz z udziałem w wysokości 15693/455807 cz. w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach została urządzona księga wieczysta nr KI1L/00088541/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 783 719,41 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 587 789,56 zł.

Wartość rękojmi 78 371,94 zł.

 

Przystępujący do licytacji na podstawie art. 962 § 1 k.p.c. zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w Kancelarii Komornika, na rachunek bankowy

Komornika nr:

57 1910 1048 2116 7709 6507 0001 Deutsche Bank PBC SA

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.