Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Albert Masternak

ogłasza licytację na Działki w Mieczkowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 09:30
Cena wywoławcza: 300 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 535/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Mieczków
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

9 grudnia 2016 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 5, odbędzie się:

 

a) o godz. 9:30 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych położonych w granicach działek nr 111/1 oraz 111/4 AM-1 o łącznej powierzchni 0,7900 ha, położonych w obrębie Mieczków, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00005540/9. Nieruchomości stanowią własność dłużników (…) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 213 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 825,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21 310,00 zł.

 

b) o godz. 9:45 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Dojazdowej 4, w gminie Środa Śląska, powiecie średzkim, województwie dolnośląskim, działce nr 91 o pow. 0,0728 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00006570/5. Nieruchomość stanowi własność dłużniczki (…).

Suma oszacowania wynosi 400 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 40 000,00 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WR1S/00006570/5 odbędą się w dniu 30.11.2016 r. o godz. 10:00.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12