Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc

ogłasza licytację na Prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 63,59 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 08:30
Cena wywoławcza: 200 387,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 758/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: S. Petofiego 
Miasto: Kraków 
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 8:30

 

sala E-304 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PONOWNA PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, Wc o łącznej powierzchni użytkowej 63,59 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 11,67 m2. Budynek stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Jar”. Nieruchomość położona w Krakowie przy ul. S. Petofiego 28/7, stanowiącej własność dłużnika: (…). Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

 

Nieruchomość oszacowana jest kwotę 267 183,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 200 387,25 zł.

Art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 63 8619 0006 0030 0325 8039 0001.

Zgodnie z art. 953 §1 pkt. 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 24 listopada 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.