Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter

ogłasza licytację na Nieruchomość w miejscowości Opalenica, Cicha Góra

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 09:20
Cena wywoławcza: 34 695,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1044/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Opalenica, Cicha Góra
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24,

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

1)   PO1N/00015587/8 – Działka nr 1531/1 o pow. 0,2905 ha, składa się z gruntów ornych RIIIb (0,2863 ha) RIVa (RIVa 0,0042 ha), położona Opalenica, niezabudowana i nieogrodzona w kształcie trapezu, brak jest przyłączy infrastruktury technicznej, istnieje możliwość przyłączenia się do sieci: energetycznej, gazowej i wodociągowej, posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Młyńska oraz ul. Klonowa, działka była uprawiana rolniczo.

2)   PO1N/00021437/7 – Działka nr 167/3 o pow. 1,0100 ha, grunty rolne RV (0,770 ha), gruntu orne RVI (0,8570 ha), pastwiska trwałe PsV (0,0760 ha), niezabudowana i nieogrodzona, położona we wsi Cicha Góra, posiada dostęp do drogi publicznej gminnej o nawierzchni bitumicznej ma kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Przez działkę przechodzą linie energetyczne średniego i niskiego napięcia. Działka posiada przyłącze energetyczne i wodociągowe, na działce znajduje się szopa, działka była odłogowana. Przedmiotowa działka przeznaczona była jako teren upraw polowych pod zalesienie,

położonych:

1)   64-330 Opalenica,

2)   Cicha Góra, 64-300 Nowy Tomyśl,

 

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00015587/8 i PO1N/00021437/7.

 

Nr KW

Suma oszacowania

Suma wywołania

 3/4 sumy oszacowania

Rękojmia

PO1N/00015587/8

 

112 800,000 zł

84 600,00 zł

11 28,00 zł

PO1N/00021437/7

 

46 260,00 zł

34 695,00 zł

4 626,00 zł

 

 

                                                     

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Rękojmię wynosi 1/10 sumy oszacowania można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Uwaga! Nieruchomość rolną mogą zakupić osoby wskazane w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z 11 kwietnia 2003 roku znowelizowanej Ustawą z 14 kwietnia 2016 roku (Dz.U. z 27.04.2016 r., poz. 585) o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.