Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Marzenna Łogosz

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Chełm

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 11:00
Cena wywoławcza: 356 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 49/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Ceramiczna
Miasto: Chełm
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Marzenna Łogosz (tel. (82) 562 00 92) ogłasza, że dnia

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie mającego siedzibę przy Al. I AWP 16 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki gruntu niezabudowane nr 33/3 o pow. 0,0884 ha;  nr 32/11 o pow. 0,1140 ha oraz działka  gruntu nr 34 o pow. 0,2581 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 128,7 m2 i budynkiem gospodarczym położonej: 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 57, 57 B, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1C/00047170/5.

 

Suma oszacowania wynosi 534 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 356 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 53 450,00 zł na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lublinie 10 1020 3147 0000 8202 0095 5419, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.