Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski

ogłasza licytację na Działki, Przybiernów, Goleniów – udziały

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 14:30
Cena wywoławcza: 6 825,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 92/02
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Przybiernów, Goleniów
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 759 o powierzchni 0,0726 ha w klasie bonitacyjnej RIVb z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Uzbrojenie – w drodze – instalacja wodna, sanitarna, gazowa oraz elektryczna. Nieruchomość położona jest w miejscowości Przybiernów, przy ul. B. Krzywoustego 14. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione jest do dnia 21.03.2090 roku.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00014906/1.

 

Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 9 100,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 6 825,00 zł.

Rękojmia wynosi: 910,00 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części nieruchomości niezabudowanej – z rozpoczętą budową budynku (stan zaawansowania budowy ca 16%), stanowiącej działkę nr ewid. 598/2 o powierzchni 1,4941 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio: RV-1,3944 i Bp-0,0997 ha z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Uzbrojenie – instalacja wodna, sanitarna oraz elektryczna. Nieruchomość położona w miejscowości Przybiernów obr. Przybiernów 4. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00020358/9.

Udział 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 37 555,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 28 166,25 zł.

Rękojmia wynosi 3 755,50 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 66 o powierzchni 0,0611 ha w klasie bonitacyjnej RVI zabudowanej ruinami budynku – byłej stodoły – brak dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość położona w miejscowości Goleniów, przy ul. Drzymały 40B. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00007827/1.

Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 14 237,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 10 677,75 zł.

Rękojmia wynosi 1 423,70 zł.

 

Przystępujący do licytacji ww. nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 7.12.2016 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.