Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Jacek Bohdanowicz

ogłasza licytację na Działka o łącznej  pow. 0,3909  ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 12:30
Cena wywoławcza: 66 225,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 123/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Waplewo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz (tel. (89) 527 26 62, 678 97 01) ogłasza, że dnia

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 330, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: działka gruntu (R – grunty orne) o nr 21/23 o łącznej pow. 0,3909 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o łącznej pow. 94,18 m2 (w tym garaż – 21, 08 m2), w trakcie budowy,

położonej: 11-015 Olsztynek, Waplewo,  

dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu rejonowego prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00149050/4.

 

Suma oszacowania wynosi 88 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 830,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.