Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Albert Masternak

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,3207 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 09:00
Cena wywoławcza: 65 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 577/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Lenartowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 5/4 o pow. 0,3207 ha, położonej we wsi Lenartowice, AM-1, obręb Lenartowice, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00038161/8.

Nieruchomość stanowi własność dłużniczki (…).

Suma oszacowania wynosi 87 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 700,00 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12