Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość gruntowa

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 10:00
Cena wywoławcza: 326 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 6/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Makuszyńskiego
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI MAJĄCEJ

NA CELU ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

mająca na celu zniesienie współwłasności nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Makuszyńskiego 149, stanowiącej własność (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00069397/2 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 490 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 326 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 49 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XV Co 5398/15.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji

dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.