Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimu Dariusz Szydłowski

ogłasza licytację na 3 działki o pow. 1,0826 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 09:00
Cena wywoławcza: 234 765,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 767/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Grunwaldzka
Miasto: Osiek
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu z siedzibą kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi (…) przystąpi w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w sali nr 206 do:

 

DRUGIEJ LICYTACJI

 

nieruchomości  położnej w miejscowości Osiek 32-608, przy ul. Grunwaldzkiej 7, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR2E/00032983/8 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach, składającej się z 3 działek gruntowych o nr ew. 1321/1, 1321/2, 4706 o łącznej powierzchni 1,0826 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym o powierzchni 271,26 m2 (suma całości bez powierzchni piwnic – 200,15 m2) oraz budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 50,33 m2.

 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 352 500,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 234 765,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 35 250,00 zł, w jeden z następujących sposobów:

gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodniu przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. (33) 848 50 64.