Komornik Sądowy przy SR w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,3057 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:40
Cena wywoławcza: 335 466,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1484/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Rybitwy
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska (tel. (81) 827 23 15) ogłasza, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 46, w sali nr III, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości i odrębnej własności budynków i budowli w postaci dz. nr ewid. 429/219 o pow. 0,3057 ha, zabudowanej niepodpiwniczonymi budynkami hali o wymiarach 15 m x 30 m połączonej z budynkiem 2-kondygnacyjnym biurowym o wymiarach 18 m x 15 m (część biurowa po remoncie); rozpoczętą budową budynku murowanego o wymiarach 9 m x 15 m (istniejące ściany z belitu), działka ma kształt foremny, stanowi tereny przemysłowe, jest utwardzona, ogrodzona i oświetlona, posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 24-320 Poniatowa, Poniatowa, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1O/00057268/4].

 

Suma oszacowania wynosi 503 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 335 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 50 320,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (81) 827 23 15