Komornik Sądowy prz SR w Jastrzębiu Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 35,80 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 14:30
Cena wywoławcza: 46 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 5878/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Moniuszki
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

11 stycznia 2017 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 28 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości: Jastrzębie-Zdrój, ul. Moniuszki 6/5, posiadającego założony zbiór dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS w Jastrzębiu-Zdrój, należącego do dłużnika.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 69 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 46 000,00 zł.

 

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny o powierzchnia 35,80 m2 położony na I piętrze budynku, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 6 900,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika – tel. (32) 476 25 30. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2010, nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.