Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski Kancelaria Komornicza w Toruniu

ogłasza licytację na Nieruchomość – lokal mieszkalny w Toruniu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 10:00
Cena wywoławcza: 47 775,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3836/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sienkiewicza
Miasto: Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski (tel. (56) 661 60 74) ogłasza, że dnia

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu XI Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego: 87-140 Chełmża, ul. Sienkiewicza 19/1, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00041980/2.

 

Suma oszacowania wynosi 63 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  47 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 370,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Sądu Rejonowego w Toruniu BGK O. Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztofa Mańkowskiego Alior Bank SA Centrala 76 2490 0005 0000 4500 7209 2320.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.