Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek

ogłasza licytację na Niezabudowana nieruchomość o pow. 2 600 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 10:00
Cena wywoławcza: 33 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 25/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sikorskiego
Miasto: Nowa Wieś
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Kancelarii Komorniczej w Oświęcimiu ul. Zaborska 2A; 32-600 Oświęcim odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pod nr KW KR2E/00009487/1, opisanej jako: nieruchomość położona w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Sikorskiego i opisana jest jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieuzbrojona i nieogrodzona. Od strony wschodniej (ul. Sikorskiego) fragment tymczasowego grodzenia (paliki drewniane i siatka stalowa o dużym sicie) w złym stanie technicznym. Teren niezagospodarowany, bez śladów użytkowania od dłuższego czasu, zadarniony, porośnięty wysoką trawą i drzewami pochodzącymi z samosiewu. Miejscowo na działce wypiętrzenia (kopce ziemi i gruzu porośnięte już roślinnością) oraz składowany materiał budowlany (pustak ceramiczny). Po drugiej stronie drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego i wysokiego napięcia. Na terenie brak śladów uzbrojenia. Działka nr 370 o powierzchni 0,2600 ha. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną, utwardzoną (ostatni odcinek szutrowy). Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego określa dwa przeznaczenia – zabudowy jednorodzinnej, usług w zieleni urządzonej i tereny rolnicze. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pod nr KW KR2E/00009487/1.

 

Nieruchomość składa się z: działki gruntu o powierzchni 2 600 m2;

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 66 000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi połowa wartości oszacowania, tj. kwotę 33 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 6 600,00 najpóźniej na 15 minut przed godziną rozpoczęcia licytacji.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę obowiązana jest zapłacić 1/5 wylicytowanej ceny natychmiast po zakończeniu licytacji. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji. Reszta wylicytowanej ceny winna być wpłacona do godziny 12.00 dnia następnego pod rygorem utraty prawa wynikającego z przybicia.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z

komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.