Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 57,56 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 13:30
Cena wywoławcza: 26 025,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 8861/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Szarych Szeregów
Miasto: Oświęcim
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 3/16 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Oświęcim przy ul. Szarych Szeregów 28/2 posiadającym założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00030734/7, opisanego jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: ul. Szarych Szeregów 28/2 w Oświęcimiu. Lokal położony jest na parterze. Program użytkowy: 4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój o pow. 57,56 m2. Stan techniczny lokalu bardzo dobry, po generalnym remoncie w 2015r., skucie tynków, gładzie, nowe instalacje - elektryczna, wod.-kan., gazowa stanowiącego współwłasność dłużnika: (…).

 

Udział w wysokości 3/16 oszacowany jest na kwotę 34 700,00 zł. Cena wywoławcza udziału w wysokości 3/16 części w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 26 025,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3 470,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z

komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.