Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 45.60 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 14:00
Cena wywoławcza: 87 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 4651/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Piłsudskiego
Miasto: Chełmek
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Chełmek przy ul. Piłsudskiego 10/30 posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00055695/2, opisanej jako: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC pow. 45,62 m2. Lokal położony w Chełmku przy ul. Piłsudskiego 10/30 na 4 piętrze. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00055695/2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 4562/319560 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KR1E/00034385/3 stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 116 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 87 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 11 600,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z

komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości.