Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek

ogłasza licytację na Zabudowane działki o pow. 0,1944 ha, 0,1683 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 13:00
Cena wywoławcza: 308 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3991/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Krzywoustego
Miasto: Chełmek
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Chełmek przy ul. Krzywoustego 3 posiadających założone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00018719/6 i KR1E/00018720/6, opisanych jako: działka nr 1288/1 o pow. 0,1944 ha, działki gruntu nr 1288/2 o pow. 0,1683 ha, na których posadowiony jest budynek warsztatowo-mieszkalny o pow. użytkowej 340,75 m2, w tym warsztatowej 155,95 m2, mieszkalnej – wysoki parter – 117,20 m2, poddasze – 67,60 m2.

Nieruchomości tworzą funkcjonalną całość, są ogrodzone, uzbrojone. Budynek zrealizowany w latach 80. XX w. częściowo podpiwniczony z przyziemiem (warsztat). Budynek jest posadowiony na obu działkach w miejscu połączenia w centralnym punkcie (po około połowie budynku na każdej działce);

stanowiących własność dłużników (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 462 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 308 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 46 200,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z

komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.