Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 124,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 14:00
Cena wywoławcza: 495 532,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2114/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lubicz
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydziale I Cywilnym w sali B-130 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny oznaczony nr 2 położony w budynku nr 12 przy ul. Lubicz w Krakowie, stanowiący odrębny przedmiot prawa własności, o pow. 124,70 m2. Lokal ten stanowi przedmiot odrębnej własności i przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest dla niego księga wieczysta KR1P/00302682/6. Lokal położony jest na parterze wielorodzinnego budynku III kondygnacyjnego bez windy. Lokal stanowiący przedmiot licytacji składa się z 4 pokoi (jeden pokój przechodni w amfiladzie), jasnej kuchni, jasnej łazienki (do remontu kapitalnego) i oddzielnego WC oraz dwóch przedpokojów i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależą: balkon, piwnica nr 003 o pow. 2,5 m2, piwnica nr 012 o pow. 3,2 m2, piwnica nr 013 o pow. 1,7m2, piwnica nr 025 o pow. 21,4m2. Lokal ogrzewany jest przez elektryczne piece kaflowe i na węgiel, ciepłą woda z piecyka gazowego, posiada instalacje wod.-kan., elektryczną, teletechniczną. Lokal znajduje się w budynku w zwartej zabudowie przyulicznej wzniesiony w technologii tradycyjnej - murowany z cegły. Budynek w średnim stanie technicznym do modernizacji. Z własnością lokalu związany jest udział w użytkowaniu wieczystym działki nr 179/1 obj. KW nr KR1P/00269064/4 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 154/2256 częściach. Właścicielem opisanego lokalu mieszkalnego (…) w udziałach wynoszących po 1/3 części. W toku licytacji sprzedaży podlega nieruchomość jako całość.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 743 299,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 495 532,67 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 74 329,90 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr: 97 8619 0006 0030 0025 8052 0001 najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 2115/15 i inne lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE

MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (12) 414 38 27 wew. 92