Komornik Sądowy przy SR w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 1 117 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 11:00
Cena wywoławcza: 767 151,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 664/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Elektronowa
Miasto: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2 w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niewydzielonego udziału w wysokości 6/10 w prawie użytkowania wieczystego (do dnia 13.01.2093 r.) nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 48/24 o pow. 1 117 m2, na której usytuowane są obiekty stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą, budynek parterowy o funkcji biurowo-magazynowo-handlowej (fragment tego budynku znajduje się na działce nr 48/23 – jest to odrębna nieruchomość), budynek piętrowy o funkcji biurowo-usługowej, należącej do dłużnika: (…) położonej: 65-730 Zielona Góra, ul. Elektronowa, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 73664 [NKW: ZG1E/00073664/0].

 

Suma oszacowania wynosi 1 022 868,00 zł i zawiera podatek VAT.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 767 151,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 102 286,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.