Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń

ogłasza licytację na Działka o pow. 1487 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 14:30
Cena wywoławcza: 244 520,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3367/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Belwender
Miasto: Alwernia
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, sala 9 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę o nr 1862 o pow. 1487 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym z garażem, położonej w Alwerni, przy ul. Belwender 2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonow

ego w Chrzanowie nr KR1C/00070316/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 326 027,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 244 520,25 zł.

Rękojmia: 32 602,70 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić komornikowi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA O. Chrzanów,

podając jednocześnie tytuł wpłaty.

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.