Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter

ogłasza licytację na Nieruchomość w miejscowości Brody

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 09:30
Cena wywoławcza: 348 393,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 474/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Brody
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) (prefix) 442 37 44) ogłasza, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24,

odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości i własności budynków.

Nieruchomość, działka nr 238/6, położona w miejscowości Brody 71 B, gm. Lwówek o pow. 1,5948 ha, stanowi własność Gminy Lwówek i jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 13.10.2094 r. Działka jest zabudowana budynkiem zaplecza biurowego - Pu=57,30 m2; budynkiem socjalnym z kotłownią – Pu=46,82 m2; halą produkcyjną I – Pu=329,42 m2; halą produkcyjną II – Pu=130,66 m2; małym budynkiem przemysłowym – Pu=87,05 m2; dużym budynkiem przemysłowym – Pu=317,43 m2 (tj. budynek murowany jednokondygnacyjny, podpiwniczony z dachem dwuspadowym krytym blachą. Budynek w zabudowie wolnostojącej, posiada trzy bramy wjazdowe blaszane. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej. Łącznie Pu=968,68 m2; częściowym utwardzeniem terenu oraz obiektami nietrwale z gruntem związanymi: wiatą drewnianą, namiotem blaszanym i obiektami blaszanymi, w całości ogrodzona i posiada bezpośredni dostęp do dwóch dróg publicznych asfaltowych, kształt regularny zbliżony do trapezy. Niezabudowana cześć działki stanowi plac manewrowy oraz parking, posiada przyłącza: sieć energetyczną, sieć wodociągową, sieć telefoniczną, sieć kanalizacyjną do szamba. UWAGA! Objęta jest umową dzierżawy do dnia 28.02.2024 r., bez możliwości wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem – ujawnione w dziale III księgi wieczystej oraz objęta jest umową dzierżawy na rzecz telefonii komórkowej – nie ujawniona w dziale III księgi wieczystej. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/04 z dnia 05.01.2005 r. oraz decyzję zmieniającą nr 21/05 z dnia 16.07.2005 r. dotyczącą budowy stacji bazowej telefonii komórkowej – wydzierżawiony na okres 20 lat tj. do 2025 r. (dzierżawa nie ujawniona w dziale III księgi wieczystej). Na działce postawiona jest wieża telefonii komórkowej. Wartość rynkowa nieruchomości obejmuje łącznie wartość prawną użytkowania wieczystego działki gruntowej i prawo własności budynków znajdujących się na nieruchomości,

położonej:

64-310 Lwówek, Brody, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00019106/1.

                                                     

Suma oszacowania wynosi 522 590,00 zł. Cena wywołania wynosi 348 393,33 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania.

Rękojmia 1/10 sumy oszacowania wynosi 52 259,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osób, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego; a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Uwaga! Nieruchomość rolną mogą zakupić osoby wskazane w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z 11 kwietnia 2003 roku znowelizowanej Ustawą z 14 kwietnia 2016 roku (Dz.U. z 27.04.2016 r., poz. 585) o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.