Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Jacek Bohdanowicz

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,2163 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 14:30
Cena wywoławcza: 54 705,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 192/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ługwałd
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz (tel. (89) 527 26 62, 678 97 01) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 324, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…)

stanowiącej: działka gruntu 132/46 o pow. 0,2163 ha,

położonej: 11-001 Dywity, ul. Ługwałd,  

dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00154826/3.

 

Suma oszacowania wynosi 72 940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 705,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 294,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.