Komornik Sądowy przy SR w Mrągowie Andrzej Popowicz

ogłasza licytację na Działka o powierzchni 0,81 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-05 13:00
Cena wywoławcza: 46 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 33/10
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Gronowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntów oznaczoną numerem ewidencyjnym 143/2 o powierzchni 0,81 ha,  położonej w  Gronowie, gm. Mrągowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze OL1M/00011319/0.

 

Suma oszacowania wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 200,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

 

PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.