Komornik Sądowy przy SR w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn

ogłasza licytację na działka zabudowana o łącznej pow. 1179 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 10:30
Cena wywoławcza: 505 359,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 573/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lisia
Miasto: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2 w sali nr 202, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej (do dnia 16.05.2094 r.) -  działek nr 164/10, 164/11 i 164/12 o łącznej powierzchni 1179 m2,  zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 613,75 m2, budynkiem magazynowo-biurowym o pow. użytkowej 1175,00 m2, oraz budynkiem portierni o pow. użytkowej 20,80 m2, należącej  do dłużnika: (…) położonej: 65-093 Zielona Góra, Lisia 10,  dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 95773 [NKW: ZG1E/00095773/7].

 

Suma oszacowania wynosi 758 039,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 505 359,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 803,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.