Komornik Sądowy przy SR w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn

ogłasza licytację na Działki  o łącznej pow. 0,9788  m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 10:00
Cena wywoławcza: 2 309 017,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 238/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lisia
Miasto: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2 w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania (do 18.05.2094 r.) nieruchomości gruntowej niezabudowanej - numery działek 164/7 i 164/9 o łącznej powierzchni 0,9788 ha, należącej  do dłużnika: (…), położonej: 65-093 Zielona Góra, ul. Lisia 10, dla której  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 51274  [NKW: ZG1E/00051274/9].

 

Suma oszacowania wynosi 3 078 690,00 zł i zawiera podatek VAT.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 309 017,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 307 869,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.