Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,4400 ha zabudowana budynkami mieszkalnymi

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:45
Cena wywoławcza: 439 553,34
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 206/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Bilczyce
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art 983 kpc. że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:45

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 18 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w: Bilczyce, gmina Gdów, tj. działki ewid. nr 432/2. Działka nr 432/2 o pow. 0,4400 ha zabudowana jest dwoma wolnostojącymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego nr 219 wynosi 180,52 m2, zaś budynku mieszkalnego nr 98 wynosi 97,48 m2. Działka posiada dobry dostęp do sieci uzbrojenia terenu, oraz bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej od strony północnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczonych symbolem RM27.

Nieruchomość stanowi własność dłużników: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach zs. w Dobczycach o nr KR2Y/00015216/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 659 330,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 439 553,34 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

(PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37