Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na Działka zabudowana o łącznej pow. 2,1118 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 10:00
Cena wywoławcza: 164 838,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 974/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kuflew
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016  r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomość gruntowa, częściowo zabudowana, stanowiąca działki nr  747 o powierzchni 0,49 ha, 748 o pow. 0,51 ha, 760 o pow. 0,28 ha, 761 o pow. 0,65 ha, 1103 o pow. 0,1818 ha. Łączna pow. 2,1118 ha. Na działce nr 1103 znajduje się budynek mieszkalny o pow. zabudowy 107,40 m2 – pow. użytkowa 89,59 m2; budynek inwentarski murowany o pow. 94,90 m2 – pow. użytkowa 80,65 m2; stodoła drewniana o pow. zabudowy 136,20 m2 – pow. użytkowa 121,12 m2; garaż murowany o pow. zabudowy 22,60 m2 – pow. użytkowa 19,20 m2.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Kuflew, gm. Mrozy. Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00085216/1.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 219 785,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 164 838,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 21 978,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003, Nr 64 poz. 592 z późn. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.