Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na Działka zabudowana o w miejscowości Budziska

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 10:00
Cena wywoławcza: 722 133,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1386/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jastrzębia
Miasto: Budziska
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2016  r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr księgi wieczystej SI1M/00105743/1.

Nieruchomość położona jest na osiedlu domków jednorodzinnych. Stanowi wydzieloną geodezyjnie działkę o nr 297/19 o pow. 0,1212 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Grunt uzbrojony w energię elektryczną oraz przyłącze wodociągowe z ujęcia sieci wiejskiej, odprowadzenie ścieków do lokalnego szamba. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny. Cała nieruchomość ogrodzona jest płotem o konstrukcji trwałej włącznie z bramą wjazdową, pow. ogrodzenia 315 m2.

Dane techniczne budynku mieszkalnego:

pow. zabudowy 169 m2,

pow. użytkowa 228 m2,

pow. całkowita 272 m2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 962 844,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 722 133,00 zł.

 

- nieruchomości, dla której prowadzona jest KW SI1M/00093668/3, stanowi działki 297/6, 297/14, 297/20, 298/14 o łącznej pow. 0,3540 ha, udział dłużników w nieruchomości wynosi 1/17. Grunty te stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe do wybudowanego osiedla domków jednorodzinnych.

Suma oszacowania 1/17 udziału w nieruchomości wynosi 21 490, 00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 16 117,50 zł.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Budziska, przy ul. Jastrzębia 19, gm. Halinów.

Z uwagi na charakter poszczególnych nieruchomości, licytowane są one łącznie.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości łącznie, tj. 98 433,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003, Nr 64 poz. 592 z póź. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.