Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 37,75 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:20
Cena wywoławcza: 102 225,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 993/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Tadeusza Kościuszki
Miasto: Stepnica
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:20

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,75 m2, składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 1,97 m2 wraz z udziałem 375/10000 w prawie własności działki gruntu nr ewid. 497/1 obręb 5 m. Goleniów oraz udziałem 375/10000 w prawie własności części wspólnych budynku nr ewidencyjny 13. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Goleniów przy ul. Tadeusza Kościuszki 4/26 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00032804/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 136 300,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 102 225,00 zł.

Rękojmia wynosi 13 630,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 6.12.2016 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.