Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimu Dariusz Szydłowski

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Oświęcim

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 14:00
Cena wywoławcza: 64 687,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 547/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Płocka, Jodłowa
Miasto: Oświęcim
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zs. kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko  dłużnikom Kawalec Dariusz przystąpi w dniu

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 14:00

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w sali nr 110 do

 

PIERWSZEJ  LICYTACJI

 

nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KR1E/0001233/7 w, składającej się z dwóch działek, które znajdują się w dwóch lokalizacjach:

  • działek nr 39/1 o pow. 0,0264 ha – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, znajdująca się przy ul. Płotnickiej 5a;
  • działka o nr 561 o pow. 0,1129 ha – działka niezabudowana rolna, położona w obszarze ul. Jodłowej

 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 86 250,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 64 687,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 8 625,00 zł, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

- przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl.

 

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika

- tel. (33) 848 50 64.