Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1179 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:15
Cena wywoławcza: 168 302,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 92/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kościelniki
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:15

 

w sali C-112 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- nieruchomości położonej w Krakowie-Kościelnikach – dzielnica Nowa Huta – i oznaczonej jako: KW KR1P/00093348/4. Działka nr 341 o powierzchni 0,1179 ha zabudowana  jest dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym. Dom z lat 50 i nadbudowany w 80. XX wieku. Wykonany w technologii tradycyjnej z pustaka, nieocieplony. Dach wielospadowy na drewnianej więźbie, kryty blachą falista. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, gazową, szambo i wodę z własnej studni. Na parterze niezagospodarowane pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. Na piętro prowadzą drewniane schody – znajdują się tam łazienka, trzy pokoje oraz kuchnia.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (…).

(Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie).

 

Nieruchomość objęta KW KR1P/00093348/4 oszacowana jest na kwotę: 252 453,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 168 302,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. – przy licytacji nieruchomości objętej KW KR1P/00093348/4 kwotę: 25 245,30 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KM 92/15” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie - ul. Nowohucka 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów leśnych.