Komornik Sądowy przy SR w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość w Kamionkach

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 13:00
Cena wywoławcza: 413 715,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 8385/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Cynamonowa
Miasto: Kamionki
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art.

953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 6 w sali nr 3 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej działkę nr 387/4 należącej do dłużnika: (…), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 43862 [NKW: PO1D/00043862/5] nieruchomość położona jest w Kamionkach, ul. Cynamonowa 3, 62-023 Kórnik.

 

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w części pośredniej miejscowości Kamionki na osiedlu domów jednorodzinnych, dojazd do nieruchomości drogą nieutwardzoną. Szkoła oddalona o ok. 1,5 km, ciągi handlowe zlokalizowane w odległości ok. 2,5 km, komunikacja publiczna – autobus w odległości ok. 500 m, do siedziby władz gminnych – Kórnika odległość ok. 7 km. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna, działki niezabudowane oraz las. Teren działki ogrodzony z frontu i boków parkanem z siatki metalowej powlekanej na słupkach metalowych powlekanych, brama metalowa, furtki brak, niezagospodarowany, wjazd do garażu oraz dojście do budynku utwardzone kostką pozbruk. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 161,31 m2 z garażem o pow. 20,81 m2. Uzbrojenie terenu: prąd, wodociąg, gaz. Wykończenie budynku mieszkalnego standardowe, stan techniczny dobry. Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – szambo, gazowa, c.o. i c.w. – piec dwufunkcyjny na gaz typu Ariston. Na parterze w pomieszczeniach salonu, kuchni, łazienki i korytarza ogrzewanie w systemie podłogowym, pozostała część budynku – grzejniki metalowe. Instalacje techniczne w garażu: elektryczna, wodociągowo – kanalizacyjna.

 

Suma oszacowania wynosi 551 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 413 715,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 162,00 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA O. Śrem 82 1020 4160 0000 2502 0054 4619, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl