Komornik Sądowy przy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek

ogłasza licytację na Wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Poznaniu  

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 11:00
Cena wywoławcza: 4 698 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, inne
KM: 2009/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Grobla
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek (tel. (61) 852 45 60, fax 852 82 88) ogłasza, że dnia

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Młyńskiej 1a w sali nr 148, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

należącego do dłużnika: (…) wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla (działka nr 25/2, obręb Poznań) wraz z własnością budynków na nim się znajdujących, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00139707/3. Według planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w rejonie oznaczonym jako tereny usług, mieszkalnictwa i kultury. Obecnie nieruchomość nie jest zamieszkana, na jej części funkcjonuje parking, a budynki posadowione na nieruchomości (stanowiące własność dłużniczki) są opuszczone i w złym stanie technicznym.

 

Suma oszacowania wynosi 7 048 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 698 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 704 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub uiszczona na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 61 1240 6609 1111 0010 5056 9387

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.