Komornik Sądowy prz SR w Jastrzębiu Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel

ogłasza licytację na Lokal o pow. 55,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 13:00
Cena wywoławcza: 78 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1508/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wodeckiego
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 32 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, ul. Wodeckiego 2 m. 22, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Jastrzębiu Zdroju o numerze GL1J/00037536/4, stanowiącego własność dłużnika.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 104 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 78 000,00 zł.

 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny o powierzchni 55,70 m2 składający się z trzech pokoi, łazienki, kuchni, przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym jakim jest komórka.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości w wysokości 10 400,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika – tel. (32) 476 25 30.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.