Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy MAŁGORZATA WALAS

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 45,75 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 13:00
Cena wywoławcza: 107 540,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 511/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: H. Brodatego
Miasto: Świdnica
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzata Walas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego się na III piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego w zabudowie segmentowej. Budynek w którym mieści się lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i domofonową. Ogrzewanie zdalczynne z elektrociepłowni. Wyceniany lokal składa się z: pokoju – 18,25 m2, pokoju – 10,25 m2, kuchni – 6,79 m2, łazienki z wc – 3,57m2, przedpokoju – 6,84 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią przynależną wynosi 45,70 m2. Stan w księdze wieczystej wynosi 45,75 m2. Do lokalu przynależna jest loggia balkonowa oraz niewyodrębniona piwnica.

Udział w nieruchomości wspólnej wynosi – 162/10000 - KW SW1S/00021659/3.

Nieruchomość należy do dłużnika: (…);

położonego: 58-100 Świdnica, ul. H. Brodatego 25/10, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 39401 [NKW: SW1S/00039401/9].

 

Suma oszacowania wynosi 143 387,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 540,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 338,70 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Wałbrzychu 21 1020 5095 0000 5302 0158 5579

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub być uiszczona do tego dnia w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny nieruchomości wyznaczono na dzień 21.11.2016 r. na godzinę 16:00.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 647 31 60

Zdjęcia nieruchomości jak i treść ogłoszenia zamieszczone są na portalu http://www.licytacje.komornik.pl/