Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak Kancelaria Komornicza w Dzierżoniowie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 37 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 13:30
Cena wywoławcza: 61 350,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 72/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Świdnicka
Miasto: Dzierżoniów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

położonej 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 66/6,

stanowiącej nieruchomość lokalową, mieszkalną wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz cześć budynku w wysokości 839/10000, posadowiona na działce nr 44, obręb Centrum, położona na I piętrze budynku wielorodzinnego, składająca się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o pow. użyt. 37 m2; lokal wyposażony w instalację wodnokanalizacyjną, elektryczna, gazową i c.o.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00041436/6.

 

Suma oszacowania wynosi 81 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 350,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 180,00w gotówce lub na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 75 9527 0007 0000 1922 2000 0001,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 27 22