Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 56 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 13:00
Cena wywoławcza: 104 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 546/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Os. Słoneczne
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska (tel. (41) 247 60 80) ogłasza, że dnia

 

8 listopada 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1, w sali nr 7, odbędzie się

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego:

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 34/7,

dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00059031/4. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56,00 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 139 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach

88 1020 2629 0000 9902 0287 0202.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z dyspozycją art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem urzędowo poświadczonym.