Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak

ogłasza licytację na Działka zabudowana budynkiem o pow. 120 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 12:50
Cena wywoławcza: 302 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 526/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sarnia
Miasto: Opole
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 12:50

 

w    budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60 A, w sali nr 16,  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  należącej  do dłużnika: (…), położonej: Opole, ul. Sarnia 7, dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
o numerze KW OP1O/00050982/7, stanowiąca  nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 94 m2
i powierzchni użytkowej ok. 120 m2. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony
z wbudowanym garażem.

 

Suma oszacowania wynosi 403 000,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 302 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 40 300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto  komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I o. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5302 0093 0263

lub kwitariusz przychodowy.