Komornik Sądowy przy SR w Szubinie Michał Wiatr

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0616 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-15 13:00
Cena wywoławcza: 8 466,67
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki mieszkalne
KM: 198/02
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kasprowicza
Miasto: Barcin
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 listopada 2016r o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Szubinie w sali nr 106 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Barcinie przy ulicy Kasprowicza 71, stanowiącej własność (…), zapisanej w księdze wieczystej BY1U/00032878/3 Sądu Rejonowego w Szubinie.

 

Nieruchomość stanowi działkę numer 300/13 o powierzchni 0,0616 ha.

Suma oszacowania wynosi kwotę 12 700,00 zł, a cena wywołania wynosić będzie kwotę 8 466,67 zł. Wadium wynosi kwotę 1 270,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji winien wpłacić wadium na jego rachunek w

 

PKO BP Nr 23 1020 1462 0000 7102 0022 4345

lub w kasie Komornika najpóźniej do godz. 12:00 w dniu licytacji.

 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją a operat szacunkowy biegłego w kancelarii Komornika w godzinach urzędowania.