Komornik Sądowy przy SR w Gnieźnie Andrzej Kramer

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 270 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-14 11:30
Cena wywoławcza: 437 775,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 499/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Błękitna
Miasto: Gniezno
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer mający kancelarię komorniczą w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

14 listopada 2016 r. o godzinie 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10 blok „B” sala nr 49, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: działkę nr 133 o pow. 270 m2, oddaną w użytkowanie wieczyste, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 237,20 m2. Budynek mieszkalny jest podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej jako segment wewnętrzny w zabudowie szeregowej, położonej: ul. Błękitna 15, Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW PO1G/00020208/9.

 

Suma oszacowania wynosi 583 700,00 zł.

Cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 437 775,00 zł.

Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 58 370,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: nr

80 1020 4115 0000 9702 0004 0196

PKO BP SA O. Gniezno najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 425 98 86.