Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Katarzyna Skoczeń Kancelaria Komornicza w Słupsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 62,86 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 14:30
Cena wywoławcza: 138 438,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 220/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Orzeszkowa
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00079010/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika (…) położonego w  Słupsku (76-200) przy ul. Orzeszkowej 5/13, dla którego  Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SL1S/00079010/6. Powierzchnia lokalu wynosi 62,86 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 184 585,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 438,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 458,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto  komornika w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku

 

61 1020 4649 0000 7502 0008 6108.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych  w terminie czternastu dni  od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysądzeniu jego własności na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.