Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 45,63 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-18 13:30
Cena wywoławcza: 159 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3149/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Os. Piastów 57/23
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk w postępowaniach prowadzonych przeciwko dłużnikowi Kowacka Agnieszka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 stycznia 2017 r. o godz. 13:30

 

w sali nr E-218 Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 23 położonego na V piętrze w jedenastopiętrowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Piastów 57; składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 45,63 m2; do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,69 m2; dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego brak założonej księgi wieczystej. Lokal pozostaje w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 212 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 159 000,00 zł. Rękojmia wynosi: 21 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 BGŻ BNP PARIBAS BANK SA. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM KM 3149/14 os. Piastów 57/23” Nieruchomość można oglądać w dniu 05 stycznia 2017 o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Od 01.01.2016 uchylono art. 2 pkt. 3 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym nabycie rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który obciąża kupującego.