Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Konrad Ślusarczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 50,03 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-15 14:00
Cena wywoławcza: 113 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 967/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wojska Polskiego
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Konrad Ślusarczyk (tel. (89) 535 25 81) ogłasza, że dnia

 

15 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 301, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Lokalu mieszkalnego nr 13 o pow. uż. 50,03 m2 usytuowanego na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 78 wraz z udziałem 1/100 we współwłasności nieruchomości i innych urządzeniach niesłużących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 1/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego w KW nr OL1O/00019438/,

należącego do: (…),

położonego: 10-290 Olsztyn, Wojska Polskiego 78/13,

dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00031042/5.

Suma oszacowania udziału wynosi 170 000,00 zł, zaś cena wywołania jest 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.