Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie

ogłasza licytację na Działka zabudowana w miejscowości Krzęcin

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 09:15
Cena wywoławcza: 113 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 389/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Krzęcin
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00021321/6

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 listopada 2016 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00021321/6.

Nieruchomości KW SZ1C/00021321/6 to nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Krzęcin - kolonia Smużyk nr 3 w gminie Krzęcin. Nieruchomość obejmuje grunt jako przedmiot prawa własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/2 obrębu Krzęcin o powierzchni 3 900 m2 zabudowany budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą o łącznej powierzchni użytkowej 118,00 m2 oraz budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 90,50 m2. Działka nr 198/2 obejmuje następujące

użytki gruntowe:

tereny mieszkaniowe (B) - 0,2400 ha,

grunty orne (RIVa) - 0,1200 ha,

grunty orne (RIVb) - 0,0300 ha.

Działka tworzy zwarty i regularny kontur gruntowy w kształcie zbliżonym do prostokąta. Północnym bokiem graniczy bezpośrednio z drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, z której odbywa się dojście i wjazd na teren nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 151 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 100,00 zł.        

 

WARUNKI LICYTACJI

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowskiej 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par. 2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.