Komornik Sądowy przy SR w Myśliborzu Kancelaria Komornicza w Barlinku Daniel Gołębiowski

ogłasza licytację na  Ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 12:15
Cena wywoławcza: 128 000,50
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, inne
KM: 131/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Ogrodowa
Miasto: Barlinek
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Daniel Gołębiowski (tel. (95) 747 20 19) ogłasza, że dnia

 

8 listopada 2016 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 6 w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) należącego do (…), położonego: 74-320 Barlinek, Ogrodowa 7a/2, dla którego nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 192 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Centrala 23 8355 0009 0059 7148 2000 0001.

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do 7.11.2016 r. (data wpływu środków na rachunek bankowy komornika). Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.